Privacybeleid

Inleiding

Welkom bij MajorLabel. Wij zijn toegewijd aan het beschermen van uw privacy. Dit privacybeleid legt uit hoe wij omgaan met de persoonlijke gegevens die we verzamelen wanneer u gebruikmaakt van onze diensten.

1. Gegevens die wij verzamelen

Wij kunnen de volgende soorten persoonsgegevens verzamelen:

 • Contactgegevens: zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer.
 • Bedrijfsinformatie: zoals bedrijfsnaam, functie, sector.
 • Gebruiksgegevens: zoals informatie over hoe u onze website en diensten gebruikt.
 • Technische gegevens: zoals IP-adres, browsertype en versie, tijdzone-instelling, browser plug-in types en versies, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website.

2. Hoe wij uw gegevens gebruiken

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Dienstverlening: Om onze diensten aan u te leveren, waaronder het ontwikkelen van maatwerk software en webdevelopment.
 • Communicatie: Om te reageren op uw vragen, verzoeken en om u informatie te sturen over onze diensten.
 • Verbetering van onze diensten: Om onze diensten en website te analyseren en verbeteren.
 • Marketing: Om u op de hoogte te houden van nieuwe producten, diensten en aanbiedingen (alleen als u hiervoor toestemming hebt gegeven).

3. Rechtsgrondslagen voor verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgrondslagen:

 • Uitvoering van een overeenkomst: Om de diensten te leveren die u hebt aangevraagd.
 • Gerechtvaardigd belang: Voor legitieme zakelijke belangen zoals het verbeteren van onze diensten en marketingdoeleinden.
 • Toestemming: Wanneer u expliciet toestemming hebt gegeven voor bepaalde verwerkingen.

4. Hoe wij uw gegevens delen

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, behalve:

 • Dienstverleners: Met vertrouwde dienstverleners die ons helpen onze diensten te leveren en te verbeteren.
 • Wettelijke vereisten: Wanneer wij verplicht zijn om uw gegevens te delen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

5. Gegevensbeveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige of ongeoorloofde verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

6. Uw rechten

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht op inzage: U hebt het recht om te weten welke gegevens wij over u hebben.
 • Recht op rectificatie: U hebt het recht om onjuiste of onvolledige gegevens te laten corrigeren.
 • Recht op verwijdering: U hebt het recht om te vragen dat wij uw persoonsgegevens verwijderen.
 • Recht op beperking van verwerking: U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht op overdraagbaarheid: U hebt het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen en over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht van bezwaar: U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

7. Contact

Als u vragen hebt over dit privacybeleid of uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via:

Majorlabel
Koeweide 28
4194CK Meteren
info@majorlabel.nl
0345 – 24 60 23

8. Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen u op de hoogte brengen van wezenlijke wijzigingen door een kennisgeving op onze website te plaatsen of via een e-mailbericht.

Laatst bijgewerkt op: 30-05-2024

× Stuur een whatsapp